Záruka, reklamácie, vrátenie alebo výmena tovaru

1. Záručná doba na tovar je 24 mesiacov. Reklamovať sa môže len tovar zakúpený u Predávajúceho.

2. Pre uplatnenie reklamácie tovaru je Kupujúci povinný spolu s chybným tovarom zaslať Predávajúcemu aj vyplnený a podpísaný reklamačný protokol. Pre uznanie reklamácie je nutné doložiť aj kópiu faktúry. Reklamačný protokol si môžete stiahnúť na tomto odkaze.

3. Reklamovaný tovar predávajúci nemôže podmieňovať právo na uplatnenie reklamácie zo strany kupujúceho podmienkou -  predložiť tovar vrátane obalu, príslušenstva a návodu (kompletný). Spotrebiteľ reklamuje tovar a nie príslušenstvo, alebo iné veci z príslušenstva.

4. Reklamácia bude vyriešená počas zákonnej lehoty v rozsahu 30 dní od obdržania žiadosti o reklamáciu.

5. Záručná doba na tovar zaniká v prípadoch, že k chybe došlo nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, mechanickým poškodením, prevádzkou v nevhodných podmienkach alebo neoprávneným zásahom do výrobku. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby výrobku spôsobené živelnou pohromou. 

6. Kupujúci má nárok na preplatenie všetkých poplatkov (poštovné), ktoré mu vznikli pri uplatnení reklamácie.

7. Kupujúci môže podať reklamáciu písomne odoslaním reklamačného protokolu na adresu PK&AK s.r.o., Ulica Vojtaššákova 496, Tvrdošín, 027 44 ,  alebo elektronicky odoslaním kópie vyplneného a podpísaného reklamačného tlačiva na adresu reklamacie@kralovstvo-hraciek.sk.

8. Reklamácia poškodeného tovaru kuriérskou spoločnosťou. Kupujúci musí tovar skontrolovať pri preberaní od kuriéra či nieje poškodené balenie a následne ešte v ten deň dodania skontrolovať či tovar nie je poškodený aj vo vnútri balenia. Kupujúci je povinný oznámiť poškodenie tovaru do jedného pracovného dňa.  Ak tovar bude skontrolovaný viac ako jeden deň po doručení, reklamácia nebude akceptovaná. 

V Trstenej dňa 28.02.2018